Pyrenejský horský pes Pyrenejský mastin Pyrenejský ovčák Katalánský ovčák
Česky
English

Členství v klubu

Výhody klubového členství

  • 1) Využívání členských slev na výstavní poplatky, na chovatelský servis
  • 2) Možnost získání titulu Klubový vítěz na našich klubových výstavách
  • 3) Možnost získání titulu Klubový šampion
  • 4) Možnost inzerce v klubovém tisku, na webových stránkách klubu
  • 5) Možnost prezentace jedince v databázi chovných jedinců, CHS seznamu chovatelských stanic
  • 6) Možnost aktivně se podílet na práci klubu
  • 7) Možnost rozhodovat o vedení klubu
  • 8) Možnost vyjádřit své názory a náměty

Členský poplatek 600,- (25€) uhraďte na č. ú. 1025584836/5500 (VS:001 / VS:003), IBAN: CZ52 5500 0000 0010 2558 4836, BIC RZBCCZPP

Řádně vyplněnou přihlášku spolu s čitelnou kopií dokladu o zaplacení členského poplatku zašlete poštou (ne doporučeně), nebo elektronicky na adresu jednatelky KPP:

Lenka Filipová, Králová 11, Medlov u Uničova, 783 91 (patou@email.cz)

Aktuální počet členů je 74