Pyrenejský horský pes Pyrenejský mastin Pyrenejský ovčák Katalánský ovčák
Česky
English

Klub chovatelů pyrenejských plemen

ROK 2021

31. srpna 2021 - Klubová výstava

Byly přidány propozice a přihláška na podzimní klubovou výstavu. Více v sekci Výstavy

Klubová výstava

18. srpna 2021 - Klubové setkání - přesun na jaro 2022

Vážení členové,

bohužel se nepodařilo najít žádný volný/vhodný prostor na plánované zářijové klubové setkání, jsme tedy nuceni časově se přizpůsobit a tuto akci přesunout na jarní období. Děkujeme za pochopení.

Výbor KPP



Klubové setkání - přesun na jaro 2022Klubové setkání - přesun na jaro 2022

11. června 2021 - Výsledky KV

Celkovým vítězem výstavy se stal pyrenejský horský pes Demoiselle-Pyr Primolius, maj. Boros Alexandra. Gratulujeme!

Fotogalerie a výsledky budou přidány.

Výsledky KV

DůležitéDůležité29. května 2021 - Klubová výstava-informaceDůležitéDůležité

Vážení členové, vystavovatelé klubové výstavy KPP,

s ohledem na stále trvající složité okolnosti pořádání hromadných akcí a cestování mezi státy, byl výbor klubu nucen upustit od posuzování švédskou rozhodčí (Pernilla Sandström). Nelehký úkol posouzení poměrně vysokého počtu psů spolu s ranním posuzováním chovnosti tak bude ležet pouze na paní Olze Dolejšové.

Přese všechny peripetie děláme vše pro to, aby se nám všem už tak potřebná výstava za každých okolností konala. Prosíme, buďte shovívaví ke všem případným nedostatkům. Mějte pečlivě připravené potřebné dokumenty a především dodržujte veškerá nařízení, kterým jako veřejná akce budeme podléhat. Buďme k sobě ohleduplní a tolerantní. Všichni, včetně paní rozhodčí, jsou připraveni na to, že předvedení (především mladých jedinců) nebude po tak dlouhé době všemožných omezení dokonalé. Berme tuto výstavu jako malý návrat do normálu, možnost k socializaci našich psů a splnění jednoho z bodů za cestou k chovnosti. Nikdo bohužel nevíme, co nás čeká v dalších měsících.

DŮLEŽITÉ!! Pro vstup na výstavu bude NUTNÉ splnit jednu z následujících podmínek:

a) Ukončené kompletní očkování proti onemocnění covid-19 s vydaným certifikátem o provedení očkováni nebo od aplikace 1.dávky uplynulo alespoň 22 dní (doložení lékařskou zprávou)

b) Absolvování PCR testu (nejdéle před 7 dny) s negativním výsledkem

c) Absolvování antigenního testu (nejdéle před 72 hodinami) s negativním výsledkem (na veřejném odběrovém místě / v zaměstnání nebo ve škole, k dispozici potvrzení zaměstnavatele nebo čestné prohlášení zákonného zástupce / formou samotestování)

d) Prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, uplynutá doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní

ŘÁDNĚ NASAZENÉ RESPIRÁTORY JSOU POVINNÉ PO CELOU DOBU KONÁNÍ VÝSTAVY.



Tyto podmínky se mohou ještě měnit, prozatím ale počítejte s touto variantou.

Výbor KPP

12. května 2021 - Změna rozhodčího na KV

Vzhledem k reorganizaci výstav pořádaných ČMKU a stažení rozhodčího p.Řehánka na národní výstavu, která nakonec proběhne ve stejný den jako výstava naše, byl výbor klubu nucen sehnat jiného rozhodčího. Posuzovat tedy nebude p.Řehánek, ale paní Olga Dolejšová.

3. března 2021 - Prohlášení

Vzhledem ke stále se množícím stížnostem nových majitelů odchovů Jany a Lukáše Čertíkových (nyní Jana a Simír Henychovi, CHS Farma Štěkot, CHS Forever Drem) adresovaných na náš klub - pro nevydání PP, prodej nemocných štěňat, nevracení záloh za nenarozená štěňata, klamavou inzerci, prodej štěňat bez PP atd. - prohlašuje Klub pyrenejských plemen, že s těmito chovateli nemá nic společného a od jakékoliv jejich činnosti se plně distancuje. Jana Čertíková byla z KPP již v minulosti vyloučena. Poškozeným doporučujeme podat stížnost příslušnému chovatelskému klubu (KCHMPP, Moloss club CZ), poté případně přímo ČMKU. Výbor KPP

3. března 2021 - Announcement

Considering the increasing number of complaints from new owners of puppies bred by Jana and Lukáš Čertík (now Jana and Simír Henych, kennels Farma štěkot, Forever Dream) addressed to our club due to unissued pedigrees, sale of sick puppies, not returning deposits for unborn puppies, misleading advertising, sale of puppies without pedigrees etc. the Club of Pyrenean Breeds (KPP) declares that they have nothing to do with these breeders and that they are completely distant from any of their activities. Jana Čertíková has been excluded from the club in the past. We recommend to those involved to submit a complaint to the breeding club (KCHMPP, Moloss club CZ), then directly to ČMKU. KPP Committee

2. března 2021 - Nabídka knihy

Koncem července byla vydána nová kniha Chov psů – Příručka zodpovědného chovatele, která navazuje na velmi úspěšnou knihu Jak prodloužit život vašeho psa, Autorem knihy je RNDr. Evžen Korec, CSc. a kolektiv.Cílem nové knihy bylo seznámit chovatele psů srozumitelnou formou s nejnovějšími vědeckými poznatky v oblasti genetiky psů, krytí feny, porodu a následné péči o štěňata a výchovy štěněte. Pro zájemce o vystavování psů je popsána i tato oblast. Kniha je určena zejména zkušeným chovatelům.

Kniha se prodává téměř ve všech knihkupectvích v ČR a ve většině knihkupectví na Slovensku.

Knihu Chov psů za zvýhodněnou cenu pro chovatelské stanice můžete zakoupit na stránkách eshop.zootabor.cz, kde je zároveň k dispozici i kniha Jak prodloužit život vašeho psa. Platnost odkazu pro obě knihy je do odvolání.

Nabídka knihy

13. ledna 2021 - Aktualizace webu

Prosíme všechny nové i stávající členy klubu vlastnící psy neuvedené na klubovém webu, aby dodali aktuální informace, fotografie a další náležitosti. Tato prezentace není povinná, ale z hlediska rozvoje chovu našich plemen velmi žádaná. Děkujeme za spolupráci.

Věnujte zvýšenou pozornost aktualizovaným pokynům SPK!

DůležitéDůležité13. ledna 2021 - Členství 2021DůležitéDůležité

Upozorňujeme, že platbu členských poplatků po termínu splatnosti, tedy po 31.lednu, je nutné provést v navýšené částce 500 Kč i pro stávající členy.

Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci a s tím souvisejícímu znemožnění konání akcí prosíme zahraniční členy, kteří chtějí setrvat v klubu, o zaplacení členského poplatku převodem na účet klubu. 25 €, IBAN: CZ8761000000001025584836

ROK 2020

22. prosince 2020 - Přání

Všem členům klubu a přátelům pyrenejských plemen psů přejeme krásné svátky a do nového roku 2021 jen to nejlepší, především zdraví a pohodu. Pevně věříme, že se se všemi opět sejdeme na klubových výstavách a členské schůzi. Výbor KPP

12. listopadu 2020 - Oznámení

Vzhledem k trvající nepříznivé epidemiologické situaci (a s ní spojenými omezeními) není pro klub reálné uspořádat do konce roku klubovou výstavu ani členskou schůzi. Zaplacené poplatky budou členům vráceny zpět. Děkujeme za pochopení, výbor KPP.

24. září 2020 - Klubová výstava - změny

Vážení členovia KPP, vážení vystavovatelia, v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou ohľadom COVID-19 v Českej republike musel výbor klubu prijať opatrenia týkajúce sa výstavy v Brne, ktorá sa bude konať dňa 17.10.2020. Zahraničných posudzovateľov nahradí pani rozhodkyňa z Českej republiky, Zdenka Jílková. Všetkých vystavovateľov prosím, aby sledovali web klubu a riadili sa podľa zavedených opatrení. Organizačný výbor výstavy urobí aj napriek nepriaznivým podmienkam všetko preto, aby sa mohla konať táto výstava, ktorú nemalý počet majiteľov potrebuje absolvovať so svojimi psami ako jednu z podmienok pre uchovnenie jedincov. Správajme sa preto, prosím zodpovedne a dodržujme aktuálne nariadenia. Mgr. Peter Kapusta Predseda KPP

26. února 2020 - Prozatímní členství

Z důvodu zrušení vydávání tištěného zpravodaje a častých nejasností ohledně plateb výstavních a dalších poplatků, usnesl se výbor KPP na zrušení prozatímního členství. Možné je tedy pouze členství řádné. Veškeré změny budou na stránkách provedeny postupně, platné je toto vyjádření. Výbor KPP

14. února 2020 - Členství 2020

Upozorňujeme, že platbu členských poplatků po termínu splatnosti, tedy po 31.lednu, je nutné provést v navýšené částce 500 Kč i pro stávající členy.

13. ledna 2020 - Novela zákon o veterinární péči

V dotazech kynologů se stále ještě potýkáme s problematikou vztahu platnosti očkování proti vzteklině v návaznosti na identifikační označení psa. Jen pro připomenutí, za platné je považováno očkování pouze v případě, že pes je čipován. Výjimku tvoří psi s čitelným tetováním narození před červencem 2011. 15. ledna 2020 vstupuje v platnost další novela Zákona o veterinární péči. Je v ní zakotven požadavek říkající že: „Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy oznámit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat; v oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu.“Upozornit je třeba na to, že z pohledu zákona je chovatelem každý, kdo má nějaké zvíře, v tomto případě psa, tedy nikoliv jen ten kdo má registrovaný název chovatelské stanice a odchovává štěňata s průkazem původu. V předchozí době platilo podobné ustanovení, jen se týkalo 5 a více fen a lovečtí psi se zkouškou lovecké upotřebitelnosti měli výjimku a hlášeni být nemuseli. Tato výjimka byla zrušena. Státní veterinární správa by údajně měla 15. ledna spustit možnost hlásit fenky elektronickou formou. Povinnost hlášení se vztahuje na domácnost. Tím, že jednu fenku napíšeme na ve společné domácnosti žijící babičku, druhou na syna a třetí na neteř se hlášení nevyhneme. Druhá změna vyplývající z probírané novely Zákona o veterinární péči se týká identifikačního označování štěňat. Ta by měla být označena čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Tato povinnost platí pro všechna štěňata, nikoliv jen pro štěňata s průkazem původu. Státní veterinární správa zatím nevydala žádné upřesňující informace. Pokud něco takového získáme, dáme informaci na web. Vladimíra Tichá

ROK 2019

25. října 2019 - BIS Klubové výstavy

Celkovým vítězem klubové výstavy se stal pyrenejský horský pes Casque Patou de l´Orri, maj. Gregovic Stjepan. Gratulujeme! Celkové výsledky a fotogalerie budou brzy doplněny.

BIS Klubové výstavy

9. května 2019 - BIS Klubové výstavy

Celkovým vítězem klubové výstavy se stal pyrenejský mastin Amigo Porthos Los Hafanos, maj. Vysušil Jan. Gratulujeme! Celkové výsledky a fotogalerie budou brzy doplněny.

BIS Klubové výstavy

5. února 2019 - Pozvánka na KV

Pozvánka na KV

1. ledna 2019 - Nový informační kanál

Na sociální síti Facebook byla založena nová skupina našeho klubu. Skupina je uzavřená, pouze pro členy KPP a rodinné příslušníky.

ROK 2018

31. prosince 2018 - Novoroční přání

Všem členům klubu a přátelům pyrenejských plemen přejeme krásný nový rok 2019 plný chovatelských i osobních úspěchů. Výbor KPP

29. října 2018 - Jarní klubová výstava 2019

Upozorňujeme na změnu termínu konání jarní KV, a to na 19.4.2019, pátek.

23. října 2018 - BIS KV Kadlcův Mlýn 2018

Celkovým vítězem klubové výstavy se stal, již potřetí, pyrenejský horský pes Focus Blatka, maj. Baronová Magda. Gratulujeme! Celkové výsledky a fotogalerie budou brzy doplněny.

BIS KV Kadlcův Mlýn 2018

10. září 2018 - Dogoffice

Na klubové výstavy je nově možné hlásit se pomocí online systému dogoffice - www.dogoffice.cz

15. srpna 2018 - Členská schůze 2018

Členská schůze se bude konat v měsíci listopadu. Veškeré bližší informace budou včas zveřejněny.

9. července 2018 - Luxace pately

Upozorňujeme, že dne 30.6.2018 uplynula lhůta do které bylo nutné splnit vyšetření na luxaci pately pro ty chovné jedince, kteří budou po tomto datu nadále aktivní v chovu (krytí u psů, vrhy u fen). Fenám bez dodaného protokolu o provedeném vyšetření nebude vydán KL, krycí psy nebude možné použít pro nakrytí fen.

24. dubna 2018 - Klubová výstava 2018

Celkovým vítězem klubové výstavy - BIS, se stal pyrenejský horský pes Vi´skaly´s Mumin, maj. Pernilla Sandström. Gratulujeme! Výsledky a fotogalerie budou brzy doplněny.

Klubová výstava 2018

DůležitéDůležité19. února 2018 - Změna čísla účtu KPPDůležitéDůležité

Upozorňujeme, že došlo ke změně čísla účtu KPP. Nové č.ú.: 1025584836/6100. Změna na stránkách a v dokumentech proběhne v nejbližších dnech. Prosíme, veškeré platby zasílejte již na nové číslo. Děkujeme.

26. ledna 2018 - Prohlášení

Vzhledem ke stále se množícím stížnostem dalších podvedených majitelů odchovů Jany a Lukáše Čertíkových (nyní Jana a Simír Henychovi, CHS Farma Štěkot, CHS Forever Drem) adresovaných na náš klub - pro nevydání PP, prodej nemocných štěňat, nevracení záloh za nenarozená štěňata, klamavou inzerci, prodej štěňat bez PP atd. - prohlašuje Klub pyrenejských plemen, že s těmito chovateli nemá nic společného a od jakékoliv jejich činnosti se plně distancuje. Jana Čertíková byla z KPP již v minulosti vyloučena. Poškozeným doporučujeme podat stížnost příslušnému chovatelskému klubu (KCHMPP, Moloss club CZ), poté případně přímo ČMKU. Výbor KPP

26. ledna 2018 - Členské poplatky

Upozorňujeme, že členské poplatky pro stávající členství je nově potřeba uhradit do 31.1.2018.

1. ledna 2018 - Přání

Všem členům klubu přejeme do nového roku štěstí, zdraví, pohodu a úspěchy nejen chovatelské, ale i osobní.

ROK 2017

24. listopadu 2017 - Členský poplatek

Upozorňujeme, že na členské schůzi byla odhlasována změna data platby. Nově je třeba zaplatit členský příspěvek na další rok do 31.1. daného roku, tedy do 31.1.2018.

23. listopadu 2017 - Zápis z ČS

Byl přidán zápis z členské schůze 2017. K nahlédnutí v sekci Ke stažení

23. listopadu 2017 - Luxace pately

Upozorňujeme, že na členské schůzi bylo odhlasováno povinné vyšetření luxace pately k zařazení jedince do chovu a to u všech zastřešených plemen. S platností od 1.1.2018 pro nově uchovňované a do 30.6.2018 pro jedince, kteří budou využiti v chovu po tomto datu.

10. listopadu 2017 - Upozornění

Upozorňujeme chovatele, že dne 1.11.2017 začala platit novela veterinárního zákona, která nově stanovuje ohlašovací povinnost držitelům pěti a více fen starších 12 měsíců věku. Více informací najdete na stránkách www.svscr.cz

19. října 2017 - Klubová výstava 2017

Celkovým vítězem klubové výstavy - BIS, se stal pyrenejský horský pes Casque Patou de l´Orri, maj. Stjepan Gregovic. Gratulujeme!

Klubová výstava 2017

5. června 2017 - Zpravodaj

Byl rozeslán Zpravodaj č. 1/2017.

DůležitéDůležité25. dubna 2017 - PERSONÁLNÍ ZMĚNY V KPPDůležitéDůležité

Dne 21.4.2017 odstoupila ze své funkce Mgr.Marie Štěpničková a dne 22.4.2017 p.Irena Kulovaná. Funkci správce plemenné knihy (SPK) bude nově vykonávat MVDr.Baronová Magda. Veškeré dokumenty a kontaktní adresy budou v nejbližší době upraveny.

NOVÝ SPK
MVDr.Baronová Magda, Šenovská 424/74,71700 Ostrava-Bartovice, spk.kpp@email.cz

KONTROLNÍ KOMISE
Kontrolní komise bude personálně obsazena v nejbližší možné době.

NOVÝ EMAIL JEDNATELE KPP
Nová kontaktní adresa jednatele klubu (p.Umlaufová Veronika) je jednatel.kpp@email.cz

23. dubna 2017 - Členská schůze 2017

Volební členská schůze se bude konat dne 18.11.2017 v Penzionu Kadlcův Mlýn, Brno. Podrobnosti a program budou včas zveřejněny.

19. dubna 2017 - BIS KV Dočkalův Mlýn 2017

Celkovým vítězem klubové výstavy - BIS, se stal pyrenejský horský pes Arán Patou von Traumberg, maj. Jitka Kriegerbecková. Gratulujeme! Celkové výsledky a fotogalerie budou brzy doplněny.

BIS KV Dočkalův Mlýn 2017

ROK 2016

19. prosince 2016 - Zpravodaj

Byl rozeslán zpravodaj č.2/2016

17. listopadu 2016 - Aktualizace výstavy

Vloženy kompletní výsledky a fotogalerie z KV Kadlcův Mlýn 2016. Více zde Výstavy

25. října 2016 - BIS KV Kadlcův Mlýn 2016

Celkovým vítězem klubové výstavy - BIS, se stal pyrenejský horský pes Focus Blatka, maj. Baronová Magda. Gratulujeme! Celkové výsledky a fotogalerie budou brzy doplněny.

BIS KV Kadlcův Mlýn 2016

15. srpna 2016 - Zápis z členské schůze 2016

Přidán zápis z členské schůze 2016

5. května 2016 - Výsledky a fotogalerie

Doplněny výsledky a fotogalerie. Více zde Výstavy

18. dubna 2016 - KV Pelhřimov

Celkovým vítězem klubové výstavy se stala fenka pyrenejského horského psa Arlet Patou de´l Orri, maj. Stjepan Gregovic (HR). Kompletní výsledky a fotogalerie bude brzy doplněna!

KV Pelhřimov

12. března 2016 - Pozvánka na KV

Pozvánka na KV

ROK 2015

24. prosince 2015 - Vánoční přání

Všem členům klubu přejeme krásné vánoční svátky a nadcházející nový rok 2016 plný nejen chovatelských úspěchů, ale především pohody, zdraví a spokojenosti. Výbor KPP

DůležitéDůležité5. prosince 2015 - Prosíme o pomoc!DůležitéDůležité

Veľmi prosíme o pomoc pri hľadaní 7 mesačnej Arethy Red Sunset. Počúva na meno Štepánka.Aretha bola ukradnutá 31.5.2015 z ranča Olešnice u Červeného Kostelce, okres Náchod , ČR ale môže byť kdekoľvek. Má dlhšiu srsť na celom tele bielu, iba na hlave a uškách má znaky, váži 40 - 45 kg. Je veľmi dobrej povahy, ľudom neublíži.Číslo čipu je : 94000016041909. Ak by ste fenečku videli, kontaktujte prosím majiteľov 00420 774 676 966 alebo nás 00421 0907 551 708. Pravý majiteľ Aretky je pán Jaromír Záliš. Odmena istá!.

Prosíme o pomoc!Prosíme o pomoc!Prosíme o pomoc!

30. listopadu 2015 - Reportáž z výstavy

V časopise Pes přítel člověka, číslo 12/2015

Reportáž z výstavyReportáž z výstavyReportáž z výstavy

4. listopadu 2015 - Klubová výstava

Celkovým vítězem klubové výstavy (BIS) se stal pyrenejský horský pes Focus Blatka. Doplněna fotogalerie a výsledky. Vše k nahlédnutí v sekci Výstavy

Klubová výstava

19. září 2015 - Změna podmínek zisku titulu JKCH, KCH a VKCH

Upozorňujeme, že od 1.9.2015 dochází ke změně podmínek zisku titulu 'Klubový šampion' (nově i junior šampion, veterán šampion). Možnost uplatnění bodových zisků dle starého systému je do 31.12.2015.

19. září 2015 - Změna podmínek uchovnění

Upozorňujeme, že od 1.1.2016 vstupují v platnost pozměněné podmínky uchovnění jedinců v KPP! Veterinární zprávy (zrušeny) budou nahrazeny 'potvrzením chovnosti' probíhajícím při klubové výstavě. Jedná se o potvrzení provedené rozhodčím a dvěma členy výboru nebo kontrolní komise, že daný jedinec splňuje standard ve smyslu absence vylučujících vad (depigmentace, chybějící paspárky, nekompletní chrup, nestandardní skus).

10. září 2015 - Zápis ČS

Přidán zápis z členské schůze 2015

23. června 2015 - Chyba ve standardu č.137

Upozorňujeme na chybu v překladu standardu pyrenejského horského psa (FCI standard č.137), konkrétně ve větě: Skus musí být úplný, zuby jsou zdravé a bílé. Správně je Chrup musí být úplný, zuby jsou zdravé a bílé. Situaci řešíme s ČMKU. 24.7.2015 - standard č.137 byl opraven.

24. dubna 2015 - Výsledky a fotogalerie

Přidány kompletní výsledky a fotogalerie z klubové výstavy Helfštýn. Více v sekci Výstavy.

20. dubna 2015 - BIS KV Helfštýn

Titul BIS obdržela fena pyrenejského horského psa Donamaria Moravský květ. Kompletní výsledky a fotogalerie již brzy!

BIS KV Helfštýn

3. února 2015 - Kontrolní komise - doplnění

Vážení členovia KPP, výborom navrhnutý kandidát do Kontrolnej komisie klubu - p. Irena Kulovaná - bola schválená členmi KK s platnosťou od 20. 2. 2015. Mgr. Peter Kapusta Predseda KPP

15. ledna 2015 - Oznámení

Vážení členovia KPP, ku dňu 6. 1. 2015 okončila svoje pôsobenie vo výbore nášho klubu Ing. Jana Krůčková. Na základe mojich kompetencií predsedu klubu som sa rozhodol, že funkciu SPK bude s okamžitou platnosťou vykonávať Mgr. Marie Štěpničková, pričom jej členstvo v kontrolnej komisii na základe spomenutej skutočnosti automaticky zaniká. Nový člen kontrolnej komisie bude vymenovaný v krátkej dobe. Ing. Krůčkovej by som chcel touto cestou poďakovať za jej príkladné pôsobenie vo funkcii SPK. Mgr. Peter Kapusta Predseda KPP

14. ledna 2015 - Nový design stránek

Vítáme vás na oficiálních stránkách klubu chovatelů a příznivců pyrenejských plemen v novém kabátu. Doufáme, že se vám nové zpracování bude líbit. Pokud budete chtít údaje v kartě vašeho psa upravit, doplnit, přidat odkaz, či fotku vašeho psího miláčka, kontaktujte našeho webmastera (mariefictumova@seznam.cz). Zároveň prosíme o trpělivost s kompletním přepsáním údajů v kartách psů, seznamů CHS atd. Děkujeme!

ROK 2014

28. listopadu 2014 - Zápis z členské schůze

Přidán zápis z členské schůze 19.10.2014 v Penzionu Kadlcův Mlýn.

21. října 2014 - Přidány výsledky a fotogalerie z klubové výstavy

Titul BIS obdržel pyrenejský mastin Fredy Almanach.

Přidány výsledky a  fotogalerie z klubové výstavy

1. července 2014 - Spolupráce s veterinární klinikou ABC

Klub pyrenejských plemen navázal spolupráci s veterinární klinikou ABC. Pro členy klubu 15% sleva na uvedená vyšetření. Více informací www.veterinabrno.cz

Spolupráce s veterinární klinikou ABC

1. května 2014 - Reportáž z Klubové výstavy

V č. 7/2014 časopisu Pes přítel člověka najdete reportáž z Klubové výstavy pyrenejských plemen ve Dvoře nové Zámky.

Reportáž z Klubové výstavy

22. dubna 2014 - Přidány výsledky a fotogalerie z klubové výstavy.

Titul BIS obdržela fena PHP Debes Moravský květ. Děkujeme všem vystavovatelům a divákům za vytvoření tak příjemné atmosféry, která celou výstavu provázela. Spolu s vlídným počasím a pečlivými, nahlas komentovanými odbornými posudky, dovršila opět nezapomenutelný den.

Přidány výsledky a  fotogalerie z klubové výstavy.

1. ledna 2014 - Upozornění

FCI přijalo z hlediska vystavovatelů příjemné opatření. Nadále nebude zasílat potvrzení čekatelství CACIB, ale majitelé úspěšných psů si je budou moci stáhnout a vytisknout ze stránek FCI. Vše najdete na www.fci.be v rubrice Results. Zařazeny jsou výstavy od roku 2009 a vše je celkem jednoduché a přehledné. K dispozici jsou tedy i výsledky výstav, z kterých FCI CACIB již potvrzovalo. Vladimíra Tichá

ROK 2013

1. prosince 2013 - Reportáž z Klubové výstavy

V č. 1/2014 časopisu Pes přítel člověka, které je nyní na trhu, najdete reportáž z Klubové výstavy pyrenejských plemen v Chržíně.

Reportáž z Klubové výstavy

29. listopadu 2013 - Nové verze dokumentů

Vloženy nové verze dokumentů: Kontrola vrhu provedená veterinářem, Veterinární zpráva. K nahlédnutí v sekci Ke stažení.

29. října 2013 - Přidány výsledky a fotogalerie z KV

Přidány výsledky a fotogalerie z KV Chržín 2013. Děkujeme všem členům i nečlenům klubu za poskytnutí fotografií do klubové galerie!

24. června 2013 - Výsledky KV

Výsledky KV Hartvíkovice

31. ledna 2013 - Návrh na zrušení zastřešení plemen

Na žádost výboru KPP byl na zasedání P ČMKU 17.1.2013 schválen návrh na zrušení zastřešení plemen portugalský ovčák, kuvazs, podhalaňský ovčák a maremmansko-abruzský pastevecký pes. KPP tedy nadále zastřešuje pouze plemena pyrenejský horský pes, pyrenejský mastin, pyrenejský ovčák face rase, a poil long a katalánský ovčák.

29. ledna 2013 - Zpravodaj č. 3/2012

Byl rozeslán Zpravodaj č. 3/2012

13. ledna 2013 - DVD Výklad standardu pyrenejského horského psa

DVD Výklad standardu pyrenejského horského psa (seminář p. Joao Vasco Pocas) bude v nejbližší době rozesláno rozhodčím s aprobací na PHP. Prosíme všechny členy (i nečleny) klubu, kteří mají o DVD zájem, aby informovali výbor KPP. Cena DVD je 350 Kč / 15 € (plus poštovné). The DVD The Interpretation of the Standard Chien de Montagne des Pyrénées(the seminary by Joao Vasco Pocas) will be sent soon to all breed judges. We ask all club members (and also non-members) who are interested in a DVD to inform the commitee of KPP. The price DVD is 15 € (and postage).

ROK 2012

23. prosince 2012 - Reportáž z KV v Olšanech

Reportáž z KV v Olšanech v časopise Pes přítel člověka č.1/2013

23. prosince 2012 - Vydání Zpravodaje č.3/2012

Vydání Zpravodaje č.3/2012 se z technických důvodů (náročný překlad rozhovoru z francouzštiny) opozdí na 1/2013. Děkujeme za pochopení.

1. září 2012 - Upozornění z ČMKU

Vzhledem ke směrnicím FCI a na základě upozornění z ČMKU je pro oficiální RTG DKK u velkých a obřích plemen stanovena minimální hranice na 18 měsíců věku. Nevztahuje se na jedince již uchovněné. Jedinec rentgenovaný dříve nebude MVDr. Ekrem posouzen.

1. srpna 2012 - BIS Klubové výstavy KV Olšany, Endaye des Brumes de la Comtee

Rozhodčí: Joao Vasco Pocas (P)

Výsledky KV Olšany zde / Results of the club show are here

Fotogalerie zde / Photogallery is here

Velmi děkujeme členům (i nečlenům) klubu za aktivní pomoc s organizací výstavy, jmenovitě Mgr. Marii Štěpničkové, Vladimíru Chvojkovi, MVDr. Magdě Baronové, Josefu Filipovi, Soně Fürstencellerové a Haně Motyčkové. Všem vystavovatelům gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vytvoření tak příjemné atmosféry, jaká v Olšanech panovala. Náš dík patří samozřejmě také sponzorům, kteří byli více než štědří a tuto akci tak výrazně podpořili.

BIS Klubové výstavy KV Olšany, Endaye des Brumes de la Comtee

1. července 2012 - SPK KPP sděluje členům:

1) Vzhledem ke změně a zjednodušení admistrativního postupu v uchovňování jedinců je potvrzený originál průkazu původu zasílán přímo na Plemennou knihu ČMKU. Majiteli tak odpadá nutná následná přeregistrace a zasílání průkazu původu na ČMKU Plemennou knihu. Již tak učinit sám nemusí a průkaz původu mu bude z ČMKU zaslán přímo zpět na jeho uvedenou adresu.

2) Výborem klubu byl schválen návrh na změnu týkající se platnosti u nového vystavování krycích listů, a to do ukončeného 8. roku života feny, tj. do doby její chovnosti. Tento návrh má hlavně vyjít vstříc majitelům chovných fen např.při zahraničním krytí z důvodu „nepraktického“ limitování doby určité u dříve vystaveného krycího listu.

Věřím, že tento nový postup bude uvítán.

1. června 2012 - !!POZOR ZMĚNA!!

KV, která se měla konat 19.8. 2012 v Ostravě je přesunuta na 13.10.2012 do prostor Farmy Bolka Polívky v Olšanech. Propozice a přihláška budou včas zveřejněny.

Posuzovatelem RTG DKK pro náš klub je MVDr. Jaromír Ekr (viz Zápis z ČS Hluboká, 2012). Adresa a kontakt na nového posuzovatele na stránce Klubu

18. května 2012 - Zpravodaj č.1/2012

byl rozeslán Zpravodaj č.1/2012

26. dubna 2012 - Fotogalerie

Aktualizována fotogalerie, přidán zápis z ČS 2012

23. dubna 2012 - Výsledky KV

Přidány výsledky KV, reportáž na stránkách časopisu Pes přítel člověka

ROK 2011

21. prosince 2011 - Portrét plemene

Portrét plemene pyrenejský horský pes v časopise PPČ č.1/2012

5. září 2011 - fotogalerie a výsledky z KV Ostrava nově na webu PPČ

http://www.pespritelcloveka.cz/default.aspx

19. ledna 2011 - Počet členů

Ke dni 19.1.2011 přesáhl počet členů Klubu pyrenejských plemen padesátku, tedy zatím nejvíce od jeho založení v roce 1996.

ROK 2010

1. ledna 2010 - Do EU od příštího července jen s čipy

Ten, kdo by chtěl cestovat se psem po zemích EU, má možnost označovat tato zvířata ještě do konce června 2011 kromě čipu i tetováním. Od 3. 7. 2011 už to bude možné pouze elektronickým čipem. Na tuto skutečnost jsme při různých příležitostech upozorňovali. A je to i uvedeno na webových stránkách www.svscr.cz pod odkazem Cestování se psy,kočkami a fretkami. Po tomto datu musí být psi označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Tak cestovatelé pozor! Při plánování cest po členských zemích EU nezapomenout na očipování svého chlupatého společníka či společnice! Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

ROK 2009

8. července 2009 - Webové stránky KPP

Spuštěny nové webové stránky Klubu pyrenejských plemen

Pes přítel člověka