Pyrenejský horský pes Pyrenejský mastin Pyrenejský ovčák Katalánský ovčák
Česky
English

Poplatky členů a nečlenů klubu

Prosíme všechny, kdo posílají úhrady na klubový účet, aby ve zprávě pro příjemce uváděli své příjmení. Úhrady, které nebude možné identifikovat, budou vraceny zpět a úkon, který plátce od klubu požadoval, nebude proveden.

Poplatky KPP - člen klubu

Úkon Částka Variabilní symbol
Roční členský příspěvek – nový člen 600,- Kč 001
Roční členský příspěvek - stávající člen * 500,- Kč 002
Roční členský příspěvek – rodinný příslušník 200,- Kč
Roční členský příspěvek – zahraniční člen 25 € 003
Uchovnění jedince 200,- Kč 004
Vystavení krycího listu / Expresní KL (Expresní KL je vystaven ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů) 100,- Kč / 200,- Kč 005
Posouzení chovnosti 200,- Kč 007
Výstavní poplatky 009

*Úhradu stávajícího členství je nutno provést nejpozději do 31. 1. daného kalendářního roku. V případě, že platba nebude uhrazena ve stanoveném termínu, bude na ty, kteří včas nezaplatili členský poplatek, pohlíženo jako na nečleny – úhrada členství po tomto termínu = 600,-.

Poplatky KPP - nečlen klubu

Úkon Částka Variabilní symbol
Vypracování smlouvy s nečlenem Zdarma Smlouva s nečlenem
Uchovnění jedince 400,- Kč 004
Vystavení krycího listu 200,- Kč 005
Vystavení přihlášky vrhu 200,- Kč / 1 štěně 006
Posouzení chovnosti 400,- Kč 007
Výstavní poplatky bez členské slevy 009

Číslo účtu KPP: 1025584836/5500

IBAN: CZ52 5500 0000 0010 2558 4836

BIC: RZBCCZPP