Pyrenejský horský pes Pyrenejský mastin Pyrenejský ovčák Katalánský ovčák
Česky
English

Přehled výsledků vyšetření

Prosíme všechny majitele (současné, minulé i budoucí) plemen zastřešených v KPP, jmenovitě pyrenejský horský pes, pyrenejský mastin, pyrenejský ovčák a katalánský ovčák, kteří nemají výsledek vyšetření zanesený v databázi, aby jej dodali k doplnění. Není nutné být členem jakéhokoliv klubu.

Doufáme, že se tato databáze bude nadále rozrůstat a doplňovat. S touto prosbou jsme vyzvali i další kluby, které pyrenejská plemena zastřešují, a pevně věříme, že se v zájmu pozitivního rozvoje chovu pyrenejských plemen k naší snaze připojí.

V případě zájmu o doplnění/úpravu výsledků kontaktujte p.Langerovou, langerovamarketa@gmail.com

Jak číst výsledky


Pyrenejský horský pes
Pyrenejský mastin
Pyrenejský ovčák
Katalánský ovčák